So stúpajúcimi jarnými teplotami siaha čoraz viac ľudí v domácnostiach a kanceláriách po klimatizácii. Jej nedostatočná údržba môže viesť k zaneseniu filtrov, nižšej životnosti zariadenia a vyššej spotrebe elektrickej energie. Naopak, kvalitné a pravidelné čistenie klimatizácie a servis zaručí optimálny výkon jednotky, úsporu prevádzkových nákladov a slúži tiež ako prevencia pred neočakávanými poruchami.
Zariadenie je nutné servisovať minimálne raz ročne, ideálne pred letnou sezónou. Pokiaľ slúži aj na vykurovanie počas jesene a zimy, servisnou prehliadkou by malo prejsť aj pred začiatkom vykurovacej sezóny.

Pravidelné čistenie klimatizácie spojte so sledovaním a prípadnou výmenou filtrov

Klimatizácia je čoraz populárnejšia a stáva sa bežnou súčasťou domácností aj kancelárií. „V uplynulom roku sme v Európe predali historicky najviac – vyše milión splitov, teda klimatizácií, ktoré pozostávajú z vnútornej a vonkajšej jednotky,“ hovorí Eva Baltészová zo spoločnosti Daikin a dodáva: „K našim zariadeniam poskytujeme okrem poradenstva pri predaji aj popreddajnú starostlivosť, ktorá dokáže predĺžiť životnosť zariadenia, priniesť úsporu nákladov a ochrániť zdravie zákazníkov.“ Okrem pravidelne naplánovaného servisu odborníci zároveň odporúčajú sledovať, ako rýchlo sa filtre v jednotke zašpinia a tomu prispôsobiť pravidelnosť čistenia. Pri niektorých typoch klimatizácií so samočistiacimi filtrami potreba čistenia odpadá. Zároveň je potrebné vybrané filtre, napr. antibakteriálny alebo fotokatalitický, v predpísaných intervaloch vymieňať.

Ideálna údržba klimatizácie prebieha v dvoch fázach

1. neodborná – tú zvládne zákazník sám. Návod na to, ako ju vykonávať, dostane spolu s manuálom na obsluhu pri kúpe jednotky. Ide spravidla o vyčistenie filtra a povrchu jednotky. Najprv je – vzhľadom na nebezpečenstvo, ktoré hrozí pri práci s elektrinou – potrebné zariadenie pred samotným čistením vypnúť zo siete. Pokiaľ prach nemožno jednoducho odstrániť, znečistený vzduchový filter povysávajte, umyte ho vlažnou vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom, následne ho nechajte vyschnúť mimo priameho slnečného žiarenia. Pri zariadeniach s možnosťou automatického čistenia filtra potreba tejto činnosti odpadá, vykonáva sa denne vo vopred nastavenom čase. Nakoniec pomocou navlhčenej handričky odstráňte hrubé nečistoty na prednom paneli. Rovnako ako vnútornú, aj vonkajšiu jednotku je potrebné pravidelne čistiť od lístia alebo ďalšieho znečistenia. Pri laickej údržbe je vždy potrebné riadiť sa pokynmi výrobcu, ktoré sú v návode na obsluhu. Neodborný servis môže zariadenia poškodiť.
2. odborná – tú vykonáva servisná firma. Je dôkladnejšia, zahŕňa čistenie výmenníkov, vaničky kondenzátu, kontrolu elektrického zapojenia a chladiva v systéme.

Autor: Eduard Radimak