Ponúkame montáž elektrického podlahového vykurovania pomocou kábla, vykurovacích rohoží.

Najmodernejšie riešenie vykurovania so zónovou reguláciou pre maximálne úspory. Cenovo priateľné a inteligentné riešenie ovládania kúrenia pomocou mobilného telefónu. 

Výhodou elektrického vykurovacieho okruhu káblom je vyššia flexibilita pri montáži, hlavne v členitých a nepravidelných miestnostiach, pri vyhýbaní sa nábytku a pod. Taktiež je výhodou variabilita plošného príkonu a nižšia zriaďovacia cena. Nevýhodou je podstatne náročnejšia montáž, kde je potrebné vytvárať slučky vykurovacieho kábla a fixovať kábel k podkladu.

Elektrické vykurovacie vodiče delíme na jednožilové a dvojžilové. Aby vykurovací vodič hrial je potrebné uzavrieť elektrický obvod – pokiaľ je vo vnútri vodiča len jedna žila (rezistencia), ide o jednožilový vodič. Jeden koniec vodiča sa pripojí na fázu, druhý na pracovný vodič – vodič má potom na oboch koncoch pripojovací vodič (studený koniec) a musí byť inštalovaný tak, aby začínal a končil na rovnakom mieste. Ak má vodič pod plášťom dve žily (rezistencie) ide o dvojžilový vodič. Na jednom konci vodiča je pripojovací vodič, ktorý sa zapojí do inštalačnej krabice, druhý koniec je vyrobený so spojkou, ktorá prepája obe rezistencie a vytvára uzavretý okruh. Inštalácia je tak jednoduchšia ako pri jednožilovom vodiči, nakoľko nie je nutné sa vracať vodičom späť na miesto pripojenia.

Montáž elektrické podlahové kúrenie káblom 

Praktické a spoľahlivé elektrické podlahové kúrenie

– elektrické podlahové vykurovanie je vhodné pre akékoľvek stavebné výšky a typy podlahových krytín (dlažba, kameň, drevo, laminát, linoleum a koberec)
– každá miestnosť je riadená samostatne čo umožňuje individuálne nastavenie teploty a časovania
– termostaty s adaptívnym riadením, predvídavou funkciou a kontrolou spotreby energie
– v prechodnom období možnosť zapnutia vybranej miestnosti bez nutnosti zapnúť celý vykurovací systém
– vykurovací systém je neviditeľný, dáva voľnosť pri zariaďovaní interiéru a rozmiestňovaní nábytku
– vykurovacie káble či vykurovacie rohože majú mimoriadne dlhú životnosť, porovnateľnú so životnosťou stavby
– systém je bezúdržbový, nie je potrebná kotolňa, komín a s tým súvisiace servisné a revízne činnosti
– pre odberateľa používajúceho elektrické podlahové kúrenie poskytuje dodávateľ el. energie priamovýhrevnú sadzbu, ktorá garantuje použitie zvýhodnenej ceny za elektrinu pre všetky spotrebiče počas 20 hodín denne
– zateplené rodinné domy (nízkoenergetické) spotrebujú významne viac energie na rôznych spotrebičoch ako na vykurovanie a prax života v týchto domoch ukazuje, že náklady na vykurovanie sú nižšie, než náklady spojené so spotrebou teplej úžitkovej vody

Elektrická vykurovacia rohož je elektrický vykurovací okruh prichytený k nosnej tkanine s pravidelnými rozostupmi. Vykurovací okruh je vodič, ktorý je vyrobený v určitej dĺžke a nie je možné ho skracovať. Inštalačná firma musí nainštalovať celú dĺžku vykurovacieho vodiča. Každý vodič je ukončený prívodným vodičom, tzv. studeným koncom, ktorého dĺžku je možné upraviť podľa potreby.

výhodou elektrickej vykurovacej rohože je jednoduchá montáž a rozloženie plošného príkonu, vhodná je však skôr pre vykurované plochy s pravidelnými tvarmi,
nevýhodou je vyššia cena navýšená o výrobné náklady rohože, nosnú tkaninu, pásky.

Ak vás naša ponuka zaujala, neváhajte a dajte si u nás vypracovať zadarmo ponuku.

Stačí len kliknúť na CENOVÁ PONUKA a vyplniť potrebné údaje.