Ako už z jeho názvu vyplýva, je to kotol, ktorý využíva tzv. režim kondenzácie vodnej pary obsiahnutej v spalinách. Kondenzačný kotol využíva aj teplo obsiahnuté v spalinách, ktoré by inak odišlo komínom von. Ak znížime teplotu spalín v kotle pod rosný bod (tzv. bod kondenzácie), uvoľní sa vo výmenníku kotla skupenské teplo kondenzácie vodnej pary.

Zjednodušene povedané, ochladená vykurovacia voda, ktorá sa vracia (tzv. spiatočka) z vykurovacieho systému sa pri vstupe do kotla predhrieva od teploty spalín, čím ich zákonite ochladzuje. Pri teplote vratnej vody približne do 55 °C pracuje kotol v kondenzačnom režime. Následne od spalín predhriata vykurovacia voda je v kotle dohriata na požadovanú teplotu. Zjednodušene môžeme princíp fungovania kondenzačného kotla vidieť aj z nasledujúceho obrázka:

Hodnoty účinnosti kondenzačných kotlov

V literatúre sa môžeme stretnúť s dvoma rôznymi hodnotami účinnosti kondenzačných kotlov. Ta prvá hovorí o účinnosti pod hranicou 100 % a to až 98 %, tá druhá zas hovorí o účinnosti nad 100 %, a to až neuveriteľných 109 %. Aký je rozdiel medzi týmito dvoma účinnosťami? Účinnosť 98 % môžeme považovať za fyzikálne správnu a je počítaná z tzv. spaľného tepla. Ak sa však pri výpočte použije hodnota výhrevnosti paliva, tak je možne uvádzať účinnosť až 109 %. Pre porovnanie uvádzame maximálne objektívne účinnosti 3 typov kotlov. Kondenzačný kotol pracuje s maximálnou účinnosťou až 98 %, s o niečo nižšou účinnosťou pracujú kotly nízkoteplotné, a to do 89 % a na poslednom mieste sú klasické kotly, ktorých účinnosť sa pohybuje do 84 %.

Rozdelenie kondenzačných kotlov

Závesné kondenzačné kotly sú určené na zavesenie na stenu. Plnia buď úlohu vykurovania, alebo vykurovania a zároveň aj ohrevu teplej úžitkovej vody. Majú minimálne priestorové nároky s integrovaným, málo objemovým zásobníkom teplej vody.

Zostavy kondenzačných kotlov zostavy slúžiace na vykurovanie a ohrev teplej vody so samostatným zásobníkom umiestneným vedľa kotla alebo pod kotlom. Umožňujú použitie zásobníka teplej vody s väčším objemom.

Závesné kondenzačné kotly kaskádové sú kondenzačné kotly vyšších výkonov určené na vytváranie kaskádových zostáv kotlov pre menšie kotolne s výkonom v stovkách kW.

Kompaktné kondenzačné kotly sú kondenzačné kotly vhodné pre rodinné domy. Ich integrovanou súčasťou je zabudovaný zásobník na ohrev teplej vody. Ohrev teplej vody  zabezpečuje samotný kotol, prípadne aj solárny kolektor. Vyžadujú sa väčšie priestorové nároky z dôvodu umiestnenia kotla na zem.

Stacionárne kondenzačné kotly sa vyznačujú veľkým vodným objemom, jednoduchým hydraulickým zapojením (bez potreby kotlového čerpadla). Používajú sa aj pre vykurovanie väčších objektov (napr. bytové domy).

Zdroj: viessmann.sk