Pri výbere plynového kotla je dôležité, aby bol technicky na úrovni, bol spoľahlivý a v neposlednom rade, aby bol bezpečný. V nasledujúcich riadkoch je zhrnutých niekoľko základných informácií o kotloch, ktoré by vám mohli pomôcť vybrať si kotol zodpovedajúci potrebám vykurovania vášho rodinného domu.

Základné druhy kotlov

Srdcom ústredného vykurovania je plynový teplovodný kotol, ktorý ohrieva vodu na jej rozvod do vykurovacích telies (napr. radiátorov, podlahového vykurovania). Vykurovacie telesá ohrievajú vzduch v interiéri, a zabezpečujú tak tepelnú rovnováhu medzi tepelnými stratami a tepelnými ziskami. Obeh vykurovacej vody môže byť prirodzený (tzv. samospádom) alebo nútený (v tomto prípade je obeh vody zabezpečený obehovým čerpadlom). Trh v súčasnosti ponúka širokú škálu kotlov na zemný plyn s rôznou úrovňou regulácie výkonu a rôzneho konštrukčného vyhotovenia.

Napríklad podľa spaľovania plynu v horáku, môžeme plynové kotly rozdeliť na atmosférické a pretlakové. Podľa spôsobu prenosu tepla horákom sa rozdeľujú na konvenčné a sálavé kotly. Podľa druhu materiálu výmenníka tepla delíme kotly na nerezové, oceľové, liatinové, medené a zo špeciálnej hliníkovo-kremíkovej zliatiny.

Plynový kotol môže slúžiť nielen na vykurovanie, ale aj na prípravu teplej vody, tzv. kombinovaný kotol. Podľa spôsobu prípravy teplej vody plynové kotly delíme na kotly s prietokovým ohrevom teplej vody, so zabudovaným zásobníkom teplej vody a s možnosťou pripojenia nepriamo výhrevného zásobníka teplej vody. Kotly s prietokovým ohrevom zohrievajú vodu len v prípade okamžitej spotreby a sú z pohľadu obstarávacej ceny lacnejšie. Zásobníkové typy sú drahšie, ale poskytujú väčší komfort pri príprave teplej vody.

Podľa spôsobu umiestnenia kotly delíme na nástenné alebo stacionárne. Výhodou nástenných sú menšie rozmery a modernejšia konštrukcia, stacionárne typy sú vhodné do starších vykurovacích systémov s veľkými vodnými objemami, a teda pre ich umiestnenie je potrebný väčší priestor /kotolňa, pivnica/. Ako vidíme, z pohľadu konštrukčného máme široký výber.

Ktorý kotol je ten správny pre rodinný dom?

Synonymom úspornosti a efektívnosti v prípade spaľovacieho procesu je dosiahnutie čo najnižšej teploty spalín odchádzajúcich do komína, a tým využitia čo najvyššej teploty pre samotné vykurovanie. Zjednodušene povedané, čím menej tepla púšťame komínom, tým viac tepla nám zostane doma.

Podľa efektívnosti využitia tepla pri spaľovaní zemného plynu sa plynové kotly rozdeľujú na  klasické, nízkoteplotné a kondenzačné. V súčasnosti, v zmysle platných smerníc EÚ, sa už na trh nesmú uvádzať nekondenzačné plynové kotly napojené do komína (s výnimkou kotlov s výkonom do 10 kW určených na vykurovanie a kotlov s výkonom do 30 kW s prietokovým ohrevom teplej vody) či nekondenzačné plynové kotly v prevedení turbo, u ktorých je zaistený odvod spalín obvodovou stenou alebo strechou.

Kondenzačný kotol

Ako už z jeho názvu vyplýva, je to kotol, ktorý využíva tzv. režim kondenzácie vodnej pary obsiahnutej v spalinách. Ak znížime teplotu spalín v kotle pod rosný bod, tzv. bod kondenzácie, uvoľní sa vo výmenníku kotla skupenské teplo kondenzácie vodnej pary. Zjednodušene povedané, ochladená vykurovacia voda, ktorá sa vracia (tzv. spiatočka) z vykurovacieho systému (viď obrázok), sa pri vstupe do kotla predhrieva od teploty spalín, čim ich zákonite ochladzuje. Pri teplote vratnej vody približne do 55°C pracuje kotol v kondenzačnom režime. Následne od spalín predhriata vykurovacia voda je v kotle dohriata na požadovanú teplotu. Zjednodušene môžeme princíp fungovania kondenzačného kotla vidieť aj z nasledujúceho obrázka:

Vzhľadom na režim kondenzácie musí byť teplo výmenná plocha v kondenzačných kotloch vyrobená z antikorózneho materiálu, a zákonite tak musí byť voči korózii odolná aj komínová konštrukcia. Teplota spalín pri tomto type kotla sa pohybuje v rozmedzí 40 – 90 °C, samozrejme, v závislosti od teploty vykurovacej vody a okamžitého využitia kotla. Netreba ani pripomínať, že tento kotol je prirodzené vhodný pre všetky druhy vykurovacích systémov, vrátane podlahového vykurovania.

Tak ako už bolo uvedené, kondenzačnú techniku je možne použiť pre všetky druhy vykurovacích systémov, od tých najmodernejších ako sú podlahové vykurovanie, stenové vykurovanie, stropné vykurovanie, až po klasické konvenčné systémy (radiátory), ktoré sú inštalované vo väčšine rodinných domov. Je však dôležité aby ste sa pri výbere  kondenzačného kotla vždy o jeho parametroch, účinnosti, výkone a inštalácii poradili s odborníkmi z oblasti vykurovania. Kúpa kotla od renomovaného výrobcu s dostatočnou znalosťou v oblasti výroby plynových kotlov a dobrou servisnou podporou vám zaručí bezpečnú, efektívnu a spoľahlivú prevádzku plynového kotla počas celej jeho životnosti.

Zdroj: viessmann.sk