Pretože poter zakrývajúci vykurovacie rúrky na podlahové kúrenie je veľmi často tou poslednou položkou, na ktorej sa dá ušetriť stavebná výška vznikajúcej podlahy, existuje enormný tlak investorov na jeho „optimalizáciu“. Určité zníženie hrúbky vrstvy je možné samozrejme uskutočniť, avšak je nemožné podliezť hodnoty odporúčané v Tab. 1 Vzhľadom na to, že na Slovensku neexistuje záväzná norma, odporúčajúca najmenšiu výšku prekrytia vykurovacej rúrky cementovými či sadrovými potermi, vychádzajú naše hodnoty z nemeckej normy DIN 18560. Prílišné stenčenie roznášajúcej vrstvy môže mať za následok jej nekontrolované prasknutie a vzájomné pohyby prasknutých častí voči sebe na miestach, kde nie sú vykurovacie rúrky vybavené chráničkami. Takto môže dôjsť až k pretrhnutiu steny vykurovacej rúrky a deštrukcii systému. Následné nápravy napáchaných škôd niekoľkonásobne prevýšia prostriedky ušetrené na materiáli poteru.

hrubka poteru podlahove kurenie

Tab. 1 Najmenšie odporúčané hrúbky mazaniny prekrývajúce vykurovacie rúrky podľa DIN18560

Zdroj:  tzbportal.sk