Každá domácnosť bez ohľadu na to či ide o panelové byty, staré rodinné domy alebo nové domy na kľúč, si vyžaduje nejakú formu, ktorou si vie zabezpečiť dostatočný prívod tepla nielen v zime, ale stále keď si to situácia vyžaduje. Existuje viacero odlišných spôsobov ako je možné sa k požadovanému stavu prepracovať. Plachty a paplóny iste nebudú tým hlavným zdrojom, ktorý to dokáže.

PÔVOD TEPELNÉHO ČERPADLA

V dnešnej dobe býva často diskutovaným predmetom záujmu tepelné čerpadlo. Ide o typ stroja, ktorý vie čerpať teplo z jedného miesta na iné. Je to niečo podobné ako pri chladničke, len tu to funguje presne naopak: pri chladničke sa odvádza teplo z jej vnútra do priestoru cez chladič umiestnený na zadnej časti, pri tepelnom čerpadle sa odoberá teplo z chladnejšieho prostredia. Najlepšie avšak funguje, ak je rozdiel týchto teplôt čo najmenší. Princíp je už známy minimálne 100 rokov. Zhodou okolností prvé tepelné čerpadlo na svete bolo zostrojené Slovákom Aurelom Stodolom. Skonštruoval ho v roku 1928. Do dnešných dní ešte stále vykuruje radnicu v Ženeve.

Nevyžaduje si žiadnu dodatočnú obsluhu a jeho inštalácia je pomerne jednoduchá. Keďže neprodukuje žiadne lokálne emisie, je vhodný pre ľudí ktorí majú ekologicky orientované názory. Tvorí často základ pre rôzne typy strojov a zariadení – chladničky, mrazničky, klimatizácie i niektoré typy vykurovania. V ponuke je možné nájsť viacero odlišných typov: voda-vzduch, voda-voda a voda-zem. V ostatných rokoch zažívajú najväčší rozkvet tepelné čerpadlá vzduch-voda. Ich výhoda spočíva hlavne v schopnosti efektívne pracovať aj pri mínus 25 °C.

VYUŽITIE TEPELNÉHO ČERPADLA

Tepelné čerpadlá je možné využiť aj na viac než prívod tepla, čerpadlo zvláda tieto druhy činnosti, konkrétne:

– môžeme nimi vykurovať priestor a ohrievať vodu – ide hlavne o kombináciu vzduch-voda
– okrem vykurovania, aj chladenie priestorov – často prítomné je hlavne reverzibilné čerpadlo vzduch-vzduch. Ak sa využijú vhodné rozvody, je možné čerpadlo súčasne použiť aj na vykurovanie i na chladenie.
– integrovaný systém pre vykurovanie, chladenie, ohrev vody i spätné získavanie tepla – hlavne čerpadlo vzduch-vzduch, alebo voda-vzduch
– tepelné čerpadlá určené len pre ohrev vody – používajú sa čerpadlá vzduch-voda a voda-voda.

CENA TEPELNÉHO ČERPADLA

V porovnaní s klimatizáciou sa cena tepelného čerpadla pohybuje nad 1000 Eur. Viacerých ľudí to môže odradiť. Preto je veľmi dôležité zrátať si a porovnať prvotnú cenu, ktorú za tepelné čerpadlo zaplatíte, no zároveň aj úsporu na nákladoch pri jeho využívaní. Z uvedeného vyplýva, že ide o dlhodobejšiu investíciu ktorá vám ale ušetrí kopec manuálnej práce potrebnej ak chcete napríklad vykurovať krbom. Môžete rátať približne so 6 ročnou dobou návratnosti.

VÝHODY TEPELNÉHO ČERPADLA

Tým, že cena energií každoročné stúpa je vhodné sa zamyslieť aké dostupné spôsoby úspory sú na trhu. Jednou z možnosti je práve tepelné čerpadlo. Práva vďaka rastu cien energií sa skracuje aj doba návratnosti tepelného čerpadla. Okrem toho, že sa vám skôr vrátia investície, je jednou z predností zavedenia tepelného čerpadla do domácnosti aj minimálne množstvo práce s tým spojené. Zároveň pri ňom odpadajú rôzne nepríjemné hlukové emisie, ktoré sú častým javom ak si zvolíte zateplenie domu. Preto je táto alternatíva vhodnou hlavne pre ľudí v staršom veku, alebo mladé páriky i mamičky, ktoré chcú dopriať svojím bábätkám čo najväčší komfort a minimalizovať rušivé vplyvy okolia.