Základom každého podlahového vykurovania je ovládanie teploty podlahy prostredníctvom termostatu s podlahovou sondou. Snímanie teploty podlahy slúži na udržiavanie nastavenej teploty, ale tiež bráni prehriatiu podlahy. Z toho dôvodu je veľmi dôležité mať teplotu vždy pod kontrolou. A presne toto dosiahnete pomocou regulácie podlahového vykurovania.

Pre reguláciu teploty môžete použiť analógové alebo digitálne termostaty s podlahovou sondou, prípadne centrálnu riadiacu jednotku. Manuálne ter­mostaty na pod­la­hové kúre­nie sa použí­vajú najčastejšie, sú naj­jednoduchšie a dokáže ich ovlá­dať aj menej tech­nicky zdatná osoba. Pre tech­nicky zdat­ne­jších sa odporúčajú už dig­itálne pro­gramo­vateľné termostaty.

Podľa typu zvoleného termostatu je možné nastaviť tri štandardné režimy:

PODLAHA A PRIESTOR –  prioritná je teplota vzduchu, po dosiahnutí požadovanej teploty sa kúrenie vypne, podlahová sonda tu plní funkciu tzv. limitačnej sondy, ktorá nedovolí prekročiť nastavenú teplotu podlahy

PRIESTOR – po dosiahnutí požadovanej teploty v miestnosti sa podlahové kúrenie vypína, bez ohľadu na teplotu podlahy

PODLAHA – po dosiahnutí požadovanej teploty podlahy sa podlahové kúrenie vypína, bez ohľadu na teplotu priestoru a zaisťuje pocit teplej podlahy

Je dôležité, aký máte kotol – klasický, nízkoteplotný alebo kondenzačný. Pre každý z nich platia totiž pravidlá pre prevádzku. Kým pri klasickom kotli sú zmiešavacie armatúry nevyhnutnosťou, pri kondenzačnom sa vôbec neodporúčajú, pretože by nedochádzalo ku kondenzácii a teda ani úsporám. Pri kvalitatívnej regulácii izbovým termostatom sa môže inštalovať samostatný regulátor pre každú izbu. Iné majú zas len jeden, centrálny, napr. v obývačke.

Hlavný regulátor by mal byť programovateľný termostat s možnosťami režimov len podlaha / len priestor / alebo podlaha a priestor. Programovateľný termostat umožňuje využiť viac režimov – napr. počas dňa, keď nikto nie je doma, útlmový a pod., pričom k zmenám režimov dochádza automaticky podľa nastavení.

Je všeobecne známe, že až 74 % energie spotrebovanej v domácnostiach využívame na kúrenie. Ovládaním vykurovacieho systému samostatne v každej izbe ušetríte peniaze za energie. Ak máte viacizbový byt alebo rodinný dom, najúspornejším a najkomfortnejším riešením je vytvorenie zónovej regulácie s časovým programom. So zónovou reguláciou si môžete vytvoriť zóny podlahového vykurovania a ovládať radiátory tak, ako uznáte za vhodné. A čo je na tom najlepšie? Všetko môžete pokojne riadiť pomocou svojho mobilu.

Digitálny termostat Rehau Nea Smart

Toto je jeden z regulátorov z našej ponuky. Priestorový regulátor pre prevádzku spoločne s Nea Smart Basis 24 V. Má veľký, prehľadný LCD-displej (60 mm x 40 mm) z plastu, ktorý je odolný voči poškriabaniu. Montáž je možná na stenu ako aj na podomietkovú krabicu. Rozsah nastavenia teploty je 5 až 30 °C. Komfortné ovládanie umožňuje otočné koliečko. Trvalé zobrazovanie aktuálnej priestorovej teploty, času ako aj prevádzkového režimu.

Rehau regulátor NEO

Termostat NEA s inteligentnou reguláciou teploty riadi rozdeľovač podlahového vykurovania a reguluje množstvo vykurovacej vody, ktorá prúdi do potrubia.

Výhody: 

– Úspora energie 20%. Žiadna nadmerná spotreba vďaka inteligentnému a presnému nastaveniu.
– Inovatívny moderný dizajn, dokonale sa integruje do akéhokoľvek priestoru.
– Jednoduchá montáž. Pri dodatočnom zabudovaní bezdrôtovej varianty odpadá nepraktická kabeláž a sekanie.
– Pripojenie k internetu. Ovládajte cez web, smartphone, tablet alebo PC kdekoľvek sa nachádzate.

Regulátory pre podlahové vykurovanie umožňujú riadiť teplotu v každej miestnosti zvlášť a tým optimalizovať náklady na vykurovanie. Pre nastavovanie hodnôt sa používa kontrolný panel. K niektorým regulátorom je možné pripojiť internetový modul a na počítači alebo smartfóne následne sledovať aktuálne teploty, nastavovať zadanú teplotu alebo iné parametre. Vďaka tomuto riešeniu je ovládanie celého systému skutočne jednoduché a intuitívne. Regulátory umožňujú zapínať alebo vypínať prídavný zdroj tepla (napr. plynový kotol), a je možné k nim pripojiť čerpadlo.