Čo vám dokonale zabezpečí teplo domova? No predsa kvalitné a zákazníkmi najvyhľadávanejšie podlahové kúrenie. V poslednej dobe sa u nás podlahové vykurovanie zaužívalo a inštaluje sa takmer do každej novostavby. Taktiež sa využíva pri rekonštrukciách. Je to hlavne kvôli výhodám, ktoré nám ponúka.

Výhody podlahového vykurovania oproti radiátorom: 

– rovnomerné rozloženie teploty do celej miestnosti

– menšie prúdenie vzduchu, čo zabezpečuje nižšiu prašnosť

– zabraňuje výskytu plesní

– podlahové kúrenie je neviditeľné, čím ušetríte cenné miesto v miestnosti

Samozrejme, podlahové kúrenie treba najprv starostlivo vybraťnainštalovať. Každý systém sa skladá z určitých častí a komponentov. Jedným z nich, bez ktorého sa systém REHAU určite nezaobíde, je vynikajúca kurenárska rúrka RAUTHERM S zo zosieťovaného polyetylénu PE-Xa. Prečítajte si o nej niečo viac.

Rúrka Rehau Rautherm S 17×2 PE-Xa, kotúč 500m

Rúrka RAUTHERM S 17×2 PE-Xa slúži pre inštaláciu podlahového vykurovania. Materiál: polyetylén zosieťovaný pomocou peroxidov (PE-Xa), zodpovedá norme DIN 16892. Ochranná vrstva proti difúzii kyslíka v zmysle DIN 4726. Certifikáty: číslo registrácie DIN-Certco: 3V226 PE-Xa alebo 3V227 PE-Xa.

ZÁKLADOM SÚ KVALITNÉ RÚRKY

Rúrky REHAU sú vyrobené zo zosieťovaného polyetylénu PE-Xa (sieťovaný polyetylén najvyššej kvality „A“), ktorý patrí k absolútnej špičke. Vykurovacia rúrka RAUTHERM S a spojovacia technika násuvnej objímky tvoria základné zložky pokládky systému pre všetky aplikácie v obytných priestoroch či kanceláriách. Rúrky sa sieťujú chemickým procesom už počas výroby za pomoci vysokého tlaku, teploty a peroxidu. Pri tomto procese sa jednotlivé molekuly polyetylénu spoja do trojrozmernej siete. Tento proces sieťovania zaručuje rovnomerné zosieťovanie po celom priereze rúrky.

Rúrky RAUTHERM S podliehajú náročnej výstupnej kontrole kvality, množstvu rôznych skúšok a dlhodobému testovaniu, aby sa zaručila vysoká kvalita REHAU rúrok. K štandardnému testu v laboratóriách REHAU patrí, okrem iného, skúška na prasknutie, nárazový test, skúška v ťahu a dlhodobý test.

Vynikajúce vlastnosti PE-Xa:

– vysoká životnosť, ktorá sa meria na generácie (viac ako 25 rokov skúseností)

– odolnosť proti teplotám (–80 °C do 110 °C) pre vykurovanie, chladenie a bezproblémovú montáž aj pri nízkych teplotách

– odolnosť voči mechanickým poškodeniam na stavbe, kde sa pohybuje množstvo robotníkov

– spájanie trvalo pevnou a overenou spojovacou technikou pomocou násuvnej objímky, vďaka dĺžkam kotúčov 500 m však možno väčšinu podlahových okruhov realizovať úplne bez spojov

– všetky rúrky Rautherm sú vybavené kyslíkovou bariérou EVAL, bez ktorej by hrozilo poškodenie kovových častí systému

Priebeh procesu

Pomocou zosieťovania dochádza k vylepšeniu už tak dobrých vlastností PE, najmä sa to týka teplotnej a tlakovej odolnosti, odolnosti proti vzniku trhlín a rázovej húževnatosti pri nízkych teplotách. Koextrudovaná záverná vrstva proti prieniku kyslíka je z etylvinylalkoholu (EVAL), polyméru s najvyšším záverným účinkom. Čo sa týka pevnosti proti oderu, vrstva EVAL má vysoké rezervy, a je preto schopná odolať aj tým najtvrdším podmienkam na stavenisku.

Technika spájania pomocou násuvnej objímky REHAU je nerozoberateľné spojenie, tzn., môže byť použitá pod omietkou a v betónovej mazanine bez revíznej šachty. Základom tejto spojovacej techniky je tzv. „pamäťový efekt „, čo je schopnosť spätného zmrštenia rúrky RAUTHERM S. Rúrka PE-Xa je za studena rozšírená a nasadená na príslušný fitting a následne zlisovaná s násuvnou objímkou. Táto spojovacia technika môže byť použitá len so zodpovedajúcimi REHAU fittingami a trubkami a samozrejme, pomocou REHAU náradia.

Spojovacia technika – násuvná objímka:

– rýchla, jednoduchá, bezpečná tvorba spojenia

– nerozoberateľné spojenie, možnosť pokladať aj priamo pod omietku či do podlahy

– tesnosť a konečný stav spojenia sa dá vizuálne kontrolovať

– je možné použiť aj zvyšné dĺžky, nevzniká žiadna strata následkom odrezkov

– nevzniká žiadna významná tlaková strata vo fittingu