Od dátumu 1.1.2016 začala platiť nová norma STN 73 0540-2, kde sa zmenili hodnoty izolácie podlahy. V minulosti stačilo izolovať 50mm EPS 100 S na podlaží so stykom so zeminou, teraz je už potrebné 100mm EPS100S. Na nadzemnom podlaží zostáva 30mm EPS 100 S.

skladba-1np-1skladba-2np-1

Dôležitá poznámka:
Nezabudnite, že v podlahovej izolácii sa vedú potrubia kúrenia, vody, kanalizácie, elektrické rozvody a ostatné inštalácie. Dopredu si naplánujte skladbu podlahy. Odporúčame izoláciu podlahy rozdeliť na viacero vrstiev. Prvá vrstva v hrúbke 40-50mm, ktorá dorovná výšku rozvodov inštalácii na zemi ako je napríklad kanalizácia. Druhá vrstva izolácie už previaže prvú vrstvu a tým dostanete rovný povrch. Teraz už môžete bezproblémov položiť systémovú dosku na podlahové kúrenie. Ak nemáte dostatočnú výšku podlahy, tak môžete systémovú dosku na podlahové kúrenie položiť už ako druhú vyrovnávajúcu vrstvu izolácie podlahy.

Popis jednotlivých vrstiev skladby podlahy

Budeme si hovoriť o podlaží so stykom so zeminou. V ostatných podlažiach (podlažia nad vykurovanými priestormi) vypadne hydroizolačná vrstva, oddeľovacia fólia a doplnková izolácia EPS100S. Ostatné je už rovnaké ako pri podlaží so stykom so zeminou.

1.vrstva betónová doska – deka
Betónová doska (deka) so stykom so zeminou musí byť riadne zaizolovaná hydroizolačne. Môže sa použiť hydroizolácia použitím asfaltových pásov, alebo tekutá hydroizolácia, ktorá sa natiera. Hydroizolácia zabraňuje vniknutiu vlhkosti do podlahy a do obvodových stien.

hydroizolacia-podlaha

2.vrstva oddeľovacia fólia
Zistilo sa, že asfaltové pásy obsahujú alkoholy, ktoré rozožerú polystyrén EPS100S. Preto je ich nevyhnutné oddeliť oddeľovacou fóliou PE s minimálnou hrúbkou 0,1mm. Tým sa zabráni sadnutiu podlahy a zničeniu podlahovej izolácie.

oddelovacia-folia

3.vrstva tepelná izolácia podlahový EPS 100 S + systémová doska na podlahové kúrenie
Výrobcovia vyrábajú systémové dosky štandardne v hrúbke 30mm, čo nie je náhoda. Hrúbka 30mm má tepelný odpor, ktorý zodpovedá minimálnej normovej hodnote 0,75 W/m2.K medzi vykurovanými priestormi. Na podlaží so stykom so zeminou sa k systémovej doske pridá ešte doplnková izolácia v hrúbke 70mm. Skladbu podlahy väčšinou určuje projektant – architekt, ktorý sa riadi najnovšími normami. Ako sme vysvetlili hneď na začiatku, je dobré si rozdeliť tepelnú izoláciu na viac vrstiev. Napríklad 40mm EPS 100 S + 30mm EPS 100 S + 30mm systémová doska nopová na podlahové kúrenie.

skladba-podlahy-systemova-doskaskladba-podlahy

Dôležitá poznámka:
Dokým budete objednávať polystyrén na vašu stavbu, dajte si premerať výšky laserovým nivelačným meradlom a vyznačiť body vašej nuly. Čo projektant nakreslí nemusí sedieť reálne na stavbe. Odporúčame nechať rezervu aspoň 10mm. Môžete sa dostať do problému, že už nebude miesto na dostatočnú hrúbku poteru.

4.vrstva cementový poter alebo anhydrit
Minimálne hrúbky poteru sme vám vysvetlili v našom článku s informačnou tabuľkou. Pre cementový poter je podľa normy hrúbka minimálne 65mm a pre anhydrit 45mm. Rozdiel medzi nimi je v prestupe tepla, v elasticite a v cene. Anhydritový poter má rýchlejší nábeh a je vhodný na zónovú reguláciu podlahového kúrenia. Čo väčšinou nie je rozhodujúci parameter, lebo je 2x tak drahý ako klasický cementový poter.

cementovy-poter-podlahove-kureniecementovy-poter

5.vrstva nášľapná vrstva – podlahová krytina
Na nášľapnú vrstvu teda podlahovú krytinu si vynechajte od 10mm až do 20mm podľa toho akú hrúbku použijete. Najvhodnejšia je keramická dlažba. Nemusíte sa báť dať aj drevené parkety, ale nemali by byť hrubšie ako 10mm. Najlepší prestup tepla majú ak ich nalepíte. Najnevhodnejšou podlahovou krytinou na teplovodné podlahové kúrenie je koberec hrubší ako 10mm. Výrazne znižuje výkon podlahového kúrenia.

podlahova-krytina-podlahove-kurenie

Ak ste nenašli potrebné informácie pre vašu realizáciu skladby podlahy, tak nás kontaktujte a my vám radi poradíme. Tešíme sa na vaše komentované príspevky a diskusie. Ďakujeme