V posledných rokoch zaznamenávame netypicky horúce letá, ktoré patria k tým najteplejším vôbec. Preto nie je neobvyklé, že po skončení zimy sa zrazu prehupneme hneď do teplých dní pripomínajúcich skôr leto ako jar. Tieto vysoké teploty nás nútia hľadať chladné miestnosti a pomocníkov, ktorí nás aj doma dokážu takpovediac schladiť. V týchto prípadoch je najideálnejším riešením práve stropné chladenie.

Pri stropnom chladení sa strop ochladzuje na teplotu približne 18 °C. V chladiacich rúrkach zabudovaných v strope prúdi voda o teplote (na prívode) 16 °C a odoberá teplo z miestnosti (teplota spiatočky 18 – 20 °C), čím sa miestnosť rovnomerne ochladzuje. Pre zabezpečenie dostatočného výkonu a ideálnej tepelnej pohody by mala byť pokrytá čo najväčšia plocha stropu, aby bolo stropné chladenie dostatočne účinné.

Stropné chladenie – suchý systém

Jednou z možností inštalácie stropného chladenia je suchý systém. Suchý systém vo forme prefabrikovaného sadrokartónového podhľadu:

Systém je tvorený sadrokartónovými doskami so zapustenými rúrkami RAUTHERM S z RAU PE-Xa 10,1 x1,1 mm v rozstupe 45mm. Samotný sadrokartón v hrúbke 15 mm je spevnený buničinovou vlákninou, aby nedošlo k narušeniu v oslabených miestach, kde sú vo vyhĺbených drážkach vložené rúrky. Maximálny výkon zabezpečí dodatočná izolácia PST 18 mm z vrchnej strany stropných dosiek. Orientačná hodnota chladiaceho výkonu je 60 W/m2.

Je to vhodná alternatíva pre miestnosti s podhľadmi, šikmé plochy a stavby postavené suchým procesom. Rovnako je veľmi výhodný pri rekonštrukciách a dodatočných inštaláciách v domoch alebo bytoch. Montáž sa uskutočňuje na raster z drevených alebo oceľových profilov.

Sadrokartónové elementy so zapustenými rúrkami sa dodávajú pre vyššiu flexibilitu v štyroch rozmeroch:

– 2000 x 1250 mm
– 1500 x 1250 mm
– 1000 x 1250 mm
– 500 x 1250 mm

Dosky sa upevňujú na pripravený raster z dreva alebo kovu. Keďže rúrky sú uložené z vonkajšej strany dosky, je nutné použiť predvŕtané otvory. Pozdĺžne hrany stenových vykurovacích/chladiacich komponentov REHAU a hlavy skrutiek musia byť zásadne vyšpárované. Priečne hrany dosiek musia byť skosené a pred špárovaním vyčistené vlhkým štetcom alebo hubkou. Aby sa zabránilo tvorbe prasklín, musia byť špáry stenového vykurovania/chladenia REHAU zalepené papierovým vystužovacím pásom. Špárovanie sa vykonáva špárovacím tmelom.

Výhody stropného chladenia suchým systémom:

– suchý systém sa inštaluje v podobe prefabrikovaných sadrokartónových platní, v ktorých sú zabudované rúrky
– sadrokartónové platne majú pri výrobe v závode profesionálne podmienky
– efektívna hrúbka platní je 30 mm, šírka 1250 mm a 4 dĺžky: 500,1000, 1500 a 2000 mm
– dostupná je tiež 15 mm hrúbka v rozmeroch 1000 x 625 mm a 2000 x 625 mm
– pre zvýšenú pevnosť je sadrokartón vystužený vláknami, aby mohol čeliť oslabeniu v miestach, kde sú zafrézované rúrky chladenia
– na hornej strane krycích prvkov je už z výroby nalepená polystyrénová tepelná izolácia a výstužný pás zo sadrokartónu pre ešte vyššiu pevnosť
– systém poskytuje predvŕtané diery pre skrutky, aby sa nedali poškodiť rúrky pri upevňovaní platní na kovový raster
– montáž sa uskutočňuje na raster z drevených alebo oceľových profilov
– prázdne plochy je možné vyplniť bežne dostupnými sadrokartónovými doskami

Nevyhnutným komponentom plošného chladenia je regulácia, ktorá popri zabezpečení komfortu zamedzí neželanému oroseniu, a tak znehodnoteniu chladených plôch a stavebných konštrukcií. REHAU ponúka ucelený systém inteligentnej regulácie pre vykurovanie / chladenie, ktorý zabezpečí priestorovú reguláciu, ovládanie zdroja tepla, zdroja chladu, ventilov a čerpadiel a samozrejme zabráni kondenzácii. V jednoduchšom prevedení regulácia pomocou čidiel rosného bodu odstaví pri hroziacej kondenzácii chladenie konkrétneho okruhu.