Systém podlahového kúrenia je v dnešnej dobe veľmi vyhľadávaný a to hlavne z toho dôvodu, že sa pokladá za pomerne úsporný a v neposlednom rade nám poskytuje pocit príjemného rodinného tepla. Podlahové vykurovanie je možné kombinovať s plynovými kotlami, tepelnými čerpadlami alebo so slnečnými kolektormi. Samozrejmosťou je automatická regulácia teploty, prípadne programovanie pomocou termostatu. Neoddeliteľnou súčasťou podlahového vykurovania sú aj systémové dosky. Na trhu ich nájdeme viacej druhov.

Systémovú dosku si môžeme vyberať podľa týchto kritérií:

– spô­sob mon­táže sys­té­movej dosky na pod­la­hové kúrenie (rýchlosť, množstvo odpadu, spájanie dosiek)
– kvalita sys­té­movej dosky na pod­la­hové kúrenie
– cena sys­té­movej dosky na pod­la­hové kúrenie

Systémové dosky slúžia ako tepelná izolácia a pomáhajú uložiť potrubie pre podlahové vykurovanie do požadovanej vzdialenosti a celkového riešenia. Podlahové kúrenie poskytuje teplo rovnomerným rozptylom a aj preto je jedným z najčastejšie používaných typov kúrenia. Pokiaľ vyberieme vhodné riešenie a správne zvolíme materiál a zariadenie, tak je vysoko ekologickéúsporné.

Lac­ne­jšie dosky majú zvyčajne zle vyriešené spá­janie, čím sa zvyšuje odpad a tak je lepšie a výhodnejšie investovať do drahších sys­té­mových dosiek. Naprík­lad, sys­té­mové dosky od nemeckej firmy Rehau majú spá­janie sys­témových dosiek výs­tupok do výs­tupku. Ak vám zostane odrezok bez pre­sahu výs­tupku, tak len jednodu­cho nad­vi­h­nete plas­tovú fóliu a odrežete z dosky potrebnú šírku spoja a na druhej doske zase opačne, odrežete plastovú fóliu. V praxi má tento sys­tém cca 2% odpadu.

Systémová doska REHAU Varionova 30-2

Jedným z najdôležitejších materiálov pre podlahové vykurovanie je systémová doska, v tomto prípade hovoríme o systémovej doske REHAU Varionova 30-2. Výborné klzné vlastnosti povrchu rúr a dokonale prispôsobená geometria medzi rúrou a platňou zabezpečia nenáročné a bezproblémové zaistenie a až o 20 % rýchlejšiu pokládku.

Takto vyzerá Systémová doska REHAU Varionova 30-2:

Popis produktu

Systémová doska REHAU Varionova skladá sa zo spodnej časti z polystyrénovej peny bez freónov v sústavne kontrolovanej kvalite v zmysle EN 13163 a z vrchnej časti z polystyrénovej krycej fólie. Spojenie dosiek s utesnením proti tekutej mazanine pomocou krycej fólie vytvarovanými výstupkami, ktoré sa prekrývajú na oboch stranách. Konštrukcia A podľa DIN 18560 a DIN EN 13813. Trieda stavebného materiálu B2 podľa DIN 4102.

Trieda horľavosti E podľa DIN EN 13501. Označenie CE a Ü.
Rozmery dosky: 1450 x 850 mm
Plocha pokládky: 1400 x 800 mm = 1,12 m2 na kus
Pre rúrky RAUTHERM S 17×2,0,
ako aj RAUTITAN flex 16 x 2,2
Farba krycej fólie: čierna
Forma dodávky: balenie v krabici 11,2m2

VÝHODY: 

– pokládku hravo zvládne len jeden človek

– bezpečné priľnutie rúr, aj obvodových

– výborná pochôdznosť dosiek vďaka robustným výčnelkom

– veľmi dobrá kročajová ochrana pred nanesením poteru

– spojenie dosiek je úplne jednoduché bez náročného zlepovania spojov

–  bez perforácie izolačnej vrstvy

Systémová doska Varionova zabezpečí bezpečné upevnenie rúr RAUTHERM. Systém umožňuje beznástrojovú pokládku, na ktorú stačí skutočne len jeden človek. Ďalšími výhodami sú čistý vzhľad pokládky a minimálne riziko zakopnutia. Robustné výčnelky zabezpečia výbornú pochôdznosť a zabraňujú poškodeniu rúry.

Doska s výčnelkami je vysoko kvalitný, overený systém pokládky, ktorý je dostupný s izoláciou aj bez nej. Hladký povrch umožní rúre jednoducho zapadnúť – pri absolútne bezpečnom držaní rúry. Izolácia zo spodnej strany vykazuje výborné vlastnosti tepelnej a kročajovej izolácie.