Firma Schütz sa prezentuje inováciami a kvalitnými produktmi v obore spracovania plastov a kovov. V sídle spoločnosti v Selters a v ďalších zahraničných závodoch vyvíja riešenia viac ako 2500 zamestnancov. Rôzne patenty a vyspelé technológie prinášajú v troch výrobných odboroch perspektívne štandardy pre žiadané a inteligentné rady výrobkov. Firma sa venuje, okrem iného, aj podlahovému kúreniu, ktoré sa nezaobíde bez systémovej dosky. Teraz si jednu z nich predstavíme.

Systémová doska Tacker pre podlahové kúrenie Schütz EPS-T 30-3, hrúbka 30 mm

Táto kvalitná nemecká systémová doska na podlahové kúrenie sa vyznačuje hrúbkou 30 mm a uchytávaním rúrok na podlahové kúrenie pomocou príchytiek. Zaujímavá je aj integrovaná kročajová izolácia v technológii výroby polystyrénu dosky, útlm hluku -28db. Je vhodná pre cementový a aj anhydritový poter. Označenie má EPS-T 30-3.

Sys­té­mová doska Tacker je obľúbeným sys­té­mom pre pod­la­hové kúre­nie, pretože spĺňa všetky tech­nické poži­a­davky a je aj cen­ovo výhodnejšia. Pomo­cou tacker nástroja je možné rúrku pripevniť ku sys­té­movej doske tacker. Pan­ely Tacker sa dodávajú s tepel­nou a zvukovou izolá­ciou a sú opa­trené natavenou fóliou so štruk­túrou odol­nou voči odtrhnu­tiu s vytlačeným rastrom na presné ukladanie vykurovacích rúrok. Rúrky sa upevňujú na izolá­ciu pomo­cou tacker príchytiek.

Technické údaje:
Tepelný odpor: 0,75 m2K/W
Útlm kročajového hluku: 28dB
Raster: 50mm

Popis systémovej dosky:

Tacker doska je 1 m široký a 10 m dlhý polystyrénový pás, zo spodnej strany narezaný tak, aby ho bolo možné zrolovať do skladného balíka. Spodnú vrstvu tvorí polystyrén hrubý 20 alebo 30 mm a na ňom je nalepená fólia, väčšinou zosilnená o textilné vlákna. Rúrky pre podlahové kúrenie sa na túto dosku pripevňujú pomocou tacker príchytiek. Oproti bežným príchytkám sú menšie a kratšie, pretože sa vďaka zosilnenej fólii nemusia tak hlboko zaboriť do polystyrénu, aby rúrku udržali. Na fólii je zaznačený raster po 50 mm pre vedenie podlahových rúrok v daných rozostupoch.

VÝHODY:

– jednoduché pokladanie v každej geometrii priestoru

–  bezpečné ukotvenie vykurovacej rúrky pripevnením do povrchovej fólie s kotevnou tkaninou

–  hospodárne využitie materiálu

– dokonalý prepracovaný systém podlahového vykurovania

– lacnejšie príchytky a pevnejšie uchytenie rúrky

– používa sa pri realizácií v novostavbách, kde sa kladie dôraz na moderný trend materiálov a komfort bývania

Spôsob pokládky

Balík tacker dosky rozrolujeme po celej dĺžke miestnosti a jednoducho odrežeme z pásu to, čo potrebujeme, niekedy stačí odrezať iba fóliu, keďže zospodu je po niekoľkých centimetroch polystyrén narezaný. Dva pásy položené vedľa seba sú prekryté presahom vrchnej fólie, ten ešte pre istotu prelepíme lepiacou páskou. Dilatačný pás je už pred montážou položený po obvode celej miestnosti. Priesvitnú fóliu, ktorá vyčnieva z dilatačného pásu vytiahneme na systémovú dosku tacker tak, aby ju bolo možné zafixovať najkrajnejšou rúrkou.

Rozloženie tacker dosky je neporovnateľne rýchlejšie v porovnaní so systémovou doskou s výstupkami. Keďže tacker doska nemá žiadne výstupky, jednoducho sa spojí len lepiacou páskou, rozloží ju jeden pracovník ľahko a rýchlo. Horšie je to už pri samotnom kladení rúrok. Kým pri systémovej doske s výstupkami si na to vystačí jeden človek, tak pri pripínaní rúrok na tacker dosku potrebujeme aspoň dvoch, aby jeden rúrku viedol a prikladal a druhý ju pripínal príchytkami. Na tacker príchytky má každý dodávateľ tohto systému svoj nástroj, líšia sa podľa tvaru a dĺžky príchytiek.

Spôsob pokládky – zdroj – www.ozonius.sk