Rozsah použitia termokamery GTC 400 C Professional

Určená pre použitie v odvetviach ako vykurovanie a vzduchotechnika, elektroinštalácie, montáž okien či stavba sadrokartónových múrov. Pozrite sa na GTC 400 C Professional v rôznych oblastiach použitia.

Kúrenie a vzduchotechnika:

Termokamera GTC 400 C Professional od firmy Bosch je ideálnym náradím na vykonávanie podrobných meraní pre perfektnú analýzu súčasných podmienok a rozloženie teplôt, aby ste dochádzali k správnym záverom pre vašu prácu.

Pomáha:

– Odhaliť netesnosti
– Skontrolovať trasu vykurovacích káblov
– Skontrolovať rozvodnú skriňu podlahového kúrenia, napr. či sú rúrky správne označené
– Skontrolovať, či sú radiátory odvzdušnené
– Vyhľadať vykurovacie potrubia v podlahe alebo stene
– Odhaliť príčinu prievanu

 

 

 

Interiérové ​​rozvody:

Termosnímky sú spoľahlivý spôsob, ako si urobiť predstavu o aktuálnych podmienkach – získate tak fakty, vďaka ktorým môžete pracovať oveľa efektívnejšie a bez chýb.

Pomáha:

– Zhodnotiť aktuálny stav izolácie
– Zabrániť chybám pri vŕtaní, napr. poškodenie potrubia podlahového kúrenia
– Vyhľadať vlhké škvrny alebo netesnosti (mokré miesta)

 

 

 

Elektroinštalácia:

Termosnímky zhotovené s Bosch GTC 400 C Professional vám poskytnú spoľahlivé odpovede na mnoho otázok, ktoré sa denne na pracovisku objavujú.

Pomáha:

– Odhaliť prerušené kontakty v poistkovej skrini
– Skontrolovať elektrické diely, napr. dosku s plošnými spojmi v elektronických zariadeniach
– Skontrolovať poistky a stýkače
– Skontrolovať káble, ak nie sú poškodené alebo preťažené

 

 

 

Montáž okien a dverí:

– Odhalenie slabých miest na prvý pohľad.
– Termosnímka je vynikajúcim nástrojom k správnemu a rýchlemu zisťovaniu aktuálnych podmienok na pracovisku, vďaka čomu je možné prijať príslušné opatrenia.

Pomáha:

– Skontrolovať tesnosť okien, dverí a roletových boxov
– Odhaliť zdroj prievanu
– Určiť miesto vnikaniu vody a nájsť napr. netesnú izoláciu v suteréne

 

 

 

Video k výrobku GTC 400 C Professional

Nasledujúce video k výrobku ilustruje, prečo sú rýchle fakty zárukou perfektného podnikania. Kliknutím na prehrať získate vysvetlenie funkcií tejto termokamery.