Veľký muž, Slovákom neznámy. Fyzika sa preplietala celým jeho životom. Mnohé dokázal, no napriek tomu jeho meno tak trochu vymizlo z povedomia, čo je škoda. Poďme si ho teda predstaviť, keďže tento pán, si to zaslúži.

Zdroj obrázku: wikipedia.sk

Ako nám už obrázok napovedá, jedná sa o príjemne pôsobiaceho solventného pána, Tatranca, rodáka z Liptovského Mikuláša. Statočný Aurel sa narodil 11. mája v roku 1859, po rokoch veľkých európskych revolúcií. Na svet zavítal, v roku konca Bachovho absolutizmu, ktorý bol charakteristický cenzúrou, prenasledovanými Štúrovcami žijúcimi pod policajným dozorom, a neobmedzenou vládou. Ideálne podmienky na život.

Ako možno viete, v roku 1848 bol prijatý zákon, v ktorom sa Rakúsko-Uhorsko zaviazalo na rešpektovanie národov, žijúcich v Rakúsko-Uhorsku. Už o dva roky bol tento zákon zrušený (ako inak), a na území dnešného Slovenska, sa začalo vo veľkom pomaďarčovať a ponemčovať. Doslova ružové obdobie na rozkvet vzdelanosti mladého ambiciózneho človeka, ktoré by bolo trvalo zatratené, keby nenastal pád Bachovho absolutizmu a nezasvietilo na aspoň trochu svetlejšie časy.

Vzdelanie je všetko

Mladý Aurel bol usilovným žiakom. Navštevoval nemeckú školu v Levoči. Maturoval na Vyššej štátnej reálke v Košiciach. Neskôr študoval v Budapešti techniku a strojné inžinierstvo v Zürichu. Pracovne ho nakopla práca v Strojárňach štátnych uhorských železníc v Budapešti, pričom sa rozhodol, že svoje vzdelanie ešte navýši na štúdiu vo Vysokej škole technickej v Charlottenburgu a svoje štúdiá ukončil na Sorbonne. Neskôr svoje štúdiá zakončil v Sorbonne. V roku 1892 prijal pozvanie a stal sa docentom na Vysokej škole technickej v Zürichu, kde sa stal neskôr profesorom a slúžil tam až do dôchodku.

Vo svojej práci sa zameriaval najmä na teórie automatickej regulácie strojov, pričom položil vedecké základy projekcie a stavby parných a spaľovacích turbín. Je zaujímavé, že dokonca spolupracoval s chirurgom Ferdinandom Sauerbruchom, s ktorým skonštruoval v roku 1915 pohyblivú umelú ruku. Na rovnakom princípe boli založené aj protézy chodidiel a nôh. Najväčšie úspechy dosiahol v odbore parných turbín a jeho výpočty a konštrukcie dali základ tomuto odvetviu strojárstva.

Aurel Stodola skonštruoval prvé tepelné čerpadlo na svete, ktoré dodnes pracuje vo Švajčiarsku a vykuruje radnicu v Ženeve, odoberaním tepla z vody jazera. Zaujímavosťou je aj informácia, že Stodola bol profesorom Alberta Einsteina. Jednoducho Slovák jak repa.

prof. Ing. a bc. Aurel Bohuslav Stodola, Dr. h. c. (* 11. máj 1859, Liptovský Mikuláš – † 25. december 1942, Zürich, Švajčiarsko) bol slovenský fyzik, technik, zakladateľ teórie parných a plynových turbín.